Bài 9 trang 101 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Hai vòi nước cùng chảy lần lượt vào hai bể. Bể thứ hai có sẵn \(50 \) lít nước. Bể thứ nhất chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào bể 1 được \(20\) lít, vòi thứ hai chảy vào bể 2 được \(30\) lít.

a) Viết biểu thức đại số mô tả số nước trong mỗi bể sau thời gian x phút.

b) Tính lượng nước có trong mỗi bể sau \(x = 1, 2, 3, 10\) phút rồi điền kết quả vào bảng sau: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Lượng nước chảy được bằng lượng nước mỗi phút nhân với thời gian

b) Thay thời gian vào các biểu thức đại số đã viết ở câu a) để điển vào bảng 

Lời giải chi tiết

a) Sau \(x\) phút, lượng nước trong bể thứ nhất là \(20x\,\) lít

Vì trong bể thứ hai đã có \(50\) lít nước nên sau \(x\) phút, lượng nước trong bể thứ nhất là \(30x + 50\) lít

b) Ta có bảng: 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.