Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bình chọn:
4.1 trên 41 phiếu
Bài 85 trang 23 SBT toán 7 tập 1 Bài 85 trang 23 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 85 trang 23 sách bài tập toán 7 tập 1. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó...

Xem chi tiết
Bài 86 trang 23 SBT toán 7 tập 1 Bài 86 trang 23 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 86 trang 23 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết dưới dạng gọn (có chu kì trong dấu ngoặc) các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau...

Xem chi tiết
Bài 87 trang 23 SBT toán 7 tập 1 Bài 87 trang 23 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 87 trang 23 sách bài tập toán 7 tập 1. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó...

Xem chi tiết
Bài 88 trang 23 SBT toán 7 tập 1 Bài 88 trang 23 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 88 trang 23 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số...

Xem chi tiết
Bài 89 trang 24 SBT toán 7 tập 1 Bài 89 trang 24 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 89 trang 24 sách bài tập toán 7 tập 1. Để viết số 0,0(3) dưới dạng phân số,ta làm như sau ...

Xem chi tiết
Bài 90 trang 24 SBT toán 7 tập 1 Bài 90 trang 24 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 90 trang 24 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm số hữu tỉ a sao cho x < a < y...

Xem chi tiết
Bài 91 trang 24 SBT toán 7 tập 1 Bài 91 trang 24 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 91 trang 24 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng tỏ rằng: a) 0,(37) + 0,(62) = 1 ...

Xem chi tiết
Bài 92 trang 24 SBT toán 7 tập 1 Bài 92 trang 24 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 92 trang 24 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm các số hữu tỉ a và b biết rằng hiệu a – b bằng thương a: b và bằng hai lần tổng a + b.

Xem chi tiết
Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 phần bài tập bổ sung trang 24, 25 SBT toán 7 tập 1 Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 phần bài tập bổ sung trang 24, 25 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 phần bài tập bổ sung trang 24, 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các phân số 12/39; 7/35 ...

Xem chi tiết


Gửi bài