Phần đại số - Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 100 SBT toán 7 tập 2 Bài 1 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 100 sách bài tập toán 7. Giả sử x=a/m, y=b/m...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 100 SBT toán 7 tập 2 Bài 2 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 100 sách bài tập toán 7. Tính (2 1/3+3 1/2):...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 100 SBT toán 7 tập 2 Bài 3 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 100 sách bài tập toán 7. Tìm x, biết:...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 100 SBT toán 7 tập 2 Bài 4 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 100 sách bài tập toán 7. So sánh:...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 2 Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có chu vi bằng 24cm và các cạnh a,b,c tỉ lệ với 3,4,5. a) Tính các cạnh của tam giác ABC...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 2 Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7. Trong mặt phẳng tọa độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0) và A(1;2). Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số nào?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 2 Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = -1,5x.a) Vẽ đồ thị của hàm số trên;...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 100 SBT toán 7 tập 2 Bài 8 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 100 sách bài tập toán 7. Hãy sưu tầm một biểu đồ hình quạt (trong sách, báo hoặc tại một cuộc triển lãm) rồi nêu ý nghĩa của biểu đồ đó.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 101 SBT toán 7 tập 2 Bài 9 trang 101 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 101 sách bài tập toán 7. Hai vòi nước cùng chảy lần lượt vào hai bể. Bể thứ hai có sẵn 50 lít nước. Bể thứ nhất chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào bể 1 được 20 lít, vòi thứ hai chảy vào bể 2 được 30 lít...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 101 SBT toán 7 tập 2 Bài 10 trang 101 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 101 sách bài tập toán 7. Đánh dấu x vào ô mà em chọn là nghiệm của đa thức: 1) 2x – 5 ...

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài