Bài 88 trang 23 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 88 trang 23 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số...

Đề bài

Để viết số \(0,(25)\) dưới dạng phân số, ta làm như sau:

\(\displaystyle 0,\left( {25} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}0,\left( {01} \right).25 = {1 \over {99}}.25 = {{25} \over {99}}\) (Vì \(\displaystyle {1 \over {99}} = 0,(01)\))

Theo cách trên, hãy viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số:

\(0,(34) ; 0,(5) ; 0,(123)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện tương tự ví dụ mẫu.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& 0,(34) = 0,(01).34 = {1 \over {99}}.34 = {{34} \over {99}} \cr 
& 0,(5) = 0,(1).5 = {1 \over 9}.5 = {5 \over 9} \cr 
& 0,(123) = 0,(001).123 = {1 \over {999}}.123 \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\,= {{123} \over {999}} = {{41} \over {333}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí