Bài 13 trang 138 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Trên hình 49 có \(Ax\) song song với \(By\), \(\widehat {{\rm{CAx}}} = 50^\circ ,\widehat {CBy} = 40^\circ \). Tính \(\widehat {ACB}\) bằng cách xem nó là góc ngoài của một tam giác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song tạo ra cặp góc so le trong bằng nhau.

- Góc ngoài tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Lời giải chi tiết

Kéo dài \(AC\) cắt \(By\) tại \(D.\)

Vì \(By{\rm{ }}//{\rm{ }}Ax{\rm{ }} \) nên ta có: \(\widehat {{D_1}} = \widehat A\) (2 góc so le trong)

Mà \(\widehat A = 50^\circ \left( {gt} \right)\) nên \(\widehat {{D_1}} = 50^\circ \)

Trong \(∆DBC\) ta có \(\widehat {ACB}\) là góc ngoài tại đỉnh \(C\).

\( \Rightarrow \widehat {ACB} = \widehat B + \widehat {{D_1}}\) (tính chất góc ngoài của tam giác)

\( \Rightarrow \widehat {ACB} = 40^\circ  + 50^\circ  = 90^\circ \).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.