Bài 2 trang 19 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Dùng các thuật ngữ “tổng”, “hiệu”, “tích”, “thương”, “bình phương”… để đọc các biểu thức sau:

a) \({\rm{}}x + 10\) 

b) \(3{{\rm{x}}^2}\)

c) \(\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lưu ý: Tổng thể hiện cho phép cộng 

Hiệu thể hiện cho phép trừ

Tích thể hiện cho phép nhân

Thương thể hiện cho phép chia 

Lời giải chi tiết

a) \(x + 10 \) đọc là: Tổng của \(x\) và \(10\)

b) \(3{{\rm{x}}^2}\) đọc là: Tích của \(3\) và bình phương của \(x\)

c) \(\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right)\) đọc là: Tích của tổng \(x\) và \(2\) với hiệu của \(x\) và \(2.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu
 • Bài 3 trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Bài 3 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị: a) Diện tích hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là 5cm và a cm. b) Chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là a cm và b cm.

 • Bài 4 trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 4 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị: a) Quãng đường đi được của một ô tô trong thời gian t giờ với vận tốc 35 (km/h) b) Diện tích hình thang có đáy lớn là a (m), đáy bé b (m) và đường cao h (m).

 • Bài 5 trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số biểu diễn: a) Một số tự nhiên chẵn; b) Một số tự nhiên lẻ; c) Hai số lẻ liên tiếp; d) Hai số chẵn liên tiếp.

 • Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 19 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị hiệu các bình phương của x và y.

 • Bài 1 trang 18 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 1 trang 18 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để diễn đạt các ý sau: a) Tổng của a và b bình phương. b) Tổng các bình phương của a và b...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.