Bài 106 trang 153 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 106 trang 153 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 70.

Đề bài

Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 70.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

- Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Xét \(∆ACB\) và \(∆ ECD\) có:

\(AC=EC\) (gt)

\(BC=DC\) (gt)

\(\widehat {ACB} = \widehat {ECD}\) (hai góc đối đỉnh)

\( \Rightarrow ∆ACB = ∆ ECD\) (c.g.c)

Xét \(∆ACD \) và \( ∆ECB\) có:

\(AC=EC\) (gt)

\(CD=CB\) (gt)

\(\widehat {ACD} = \widehat {ECB}\) (hai góc đối đỉnh)

\( \Rightarrow  ∆ACD = ∆ECB\) (c.g.c)

Xét \(∆ABD \) và \( ∆EDB\) có:

\(AB=ED\) (vì \(∆ACB = ∆ ECD\))

\(BD\) cạnh chung

\(AD=EB\) (vì \(∆ACD = ∆ECB\))

\( \Rightarrow  ∆ABD = ∆EDB\) (c.c.c)

Xét \( ∆ABE\) và \( ∆EDA\) có:

\(AE\) cạnh chung

\(AB=ED\) (vì \(∆ACB = ∆ ECD\))

\(BE = DA\) (vì \(∆ACD = ∆ECB\))

\( \Rightarrow  ∆ABE = ∆EDA\) (c.c.c).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 34 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí