Bài 27 trang 140 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 27 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 2,5cm. Sau đó đo mỗi góc của tam giác.

Đề bài

Vẽ tam giác \(ABC\) biết độ dài mỗi cạnh bằng \(2,5cm\). Sau đó đo mỗi góc của tam giác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng tam giác \(ABC\) biết \(AB=c;BC=a;AC=b\)

- Vẽ đoạn \(BC= a\)

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(BC\) vẽ cung tròn tâm \(B\) bán kính \(c\) và cung tròn tâm \(C\) bán kính \(b\).

- Hai cung tròn cắt nhau tại \(A\).

- Vẽ các đoạn \(AB,AC\), ta được tam giác \(ABC\).

Lời giải chi tiết

- Vẽ đoạn \(BC= 2,5cm\)

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(BC\) vẽ cung tròn tâm \(B\) bán kính \(2,5cm\) và cung tròn tâm \(C\) bán kính \(2,5cm\).

- Hai cung tròn này cắt nhau tại \(A\).

- Vẽ các đoạn \(AB, AC\), ta được tam giác \(ABC\) phải dựng.

Đo được kết quả sau: \(\widehat A = \widehat B = \widehat C = 60^\circ \).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí