Bài 26 trang 70 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 26 trang 70 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau ...

Đề bài

Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ nghịch với nhau. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

x

-2

-1

 

 

 

5

y

-15

 

30

15

10

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỉ lệ nghịch \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = \dfrac{a}{x}\) hay \(xy=a\) (với \(a\) là một số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(a\).

Lời giải chi tiết

Vì \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có \(xy=a\) \((a\ne 0)\) 

Khi \(x = -2\) thì \(y = -15\) nên \(a = xy = -2. (-15) = 30\)

Vậy ta có \(xy =30\) \( \Rightarrow x = 30:y\) và\( y = 30:x\)

- Khi \(x=-1\) thì \(y = 30:x= 30:\left( { - 1} \right) =  - 30\).

- Khi \(y=30\) thì \(x= 30:y=30:30=1\).

- Khi \(y=15\) thì \(x= 30:y=30:15=2\).

- Khi \(y=10\) thì \(x= 30:y=30:10=3\). 

- Khi \(x=5\) thì \(y= 30:x=30:5=6\).

Ta có kết quả sau:

x

-2

-1

1

2

3

5

y

-15

-30

30

15

10

6

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí