Bài 74 trang 21 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 74 trang 21 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm hai số x và y, biết x/2 = y / 5 và x + y =-21.

Đề bài

Tìm hai số \(x\) và \(y\), biết \(\displaystyle {x \over 2} = {y \over 5}\) và \(x + y = -21\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ dãy tỉ số bằng nhau \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \) ta suy ra:

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{{a + c }}{{b + d }} \)

Lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\displaystyle {x \over 2} = {y \over 5} = {{x + y} \over {2 + 5}} = {{ - 21} \over 7} =  - 3\)

Ta có:  

\(\eqalign{
& {x \over 2} = - 3 \Rightarrow x = 2.\left( { - 3} \right) = - 6 \cr 
& {y \over 5} = - 3 \Rightarrow y = 5.\left( { - 3} \right) = - 15 \cr} \)

Vậy \(x = -6; y = -15.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 54 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí