Bài 49 trang 164 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 49 trang 164 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O), điểm M nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến MD, ME với đường tròn (D, E là các tiếp điểm). Qua điểm I thuộc cung nhỏ DE, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt MD và ME theo thứ tự ở P và Q. Biết MD = 4cm, tính chu vi tam giác MPQ.

Đề bài

Cho đường tròn \((O),\) điểm \(M\) nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến \(MD, ME\) với đường tròn \((D, E\) là các tiếp điểm)\(.\) Qua điểm \(I\) thuộc cung nhỏ \(DE,\) kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt \(MD\) và \(ME\) theo thứ tự ở \(P\) và \(Q.\) Biết \(MD = 4cm,\) tính chu vi tam giác \(MPQ.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức: Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì điểm đó cách đều hai tiếp điểm.

Lời giải chi tiết

Xét đường tròn (O) có:

+ \(MD = ME\) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

+ \( PD = PI\) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

+ \(QI = QE\) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Chu vi tam giác \(MPQ\) bằng:

\(MP + PQ + QM\)

\(= MP + PI + IQ + QM\)

\( = MP + PD + QM + QE\)

\(= MD + ME\)

\( = 2.MD\)

\( = 2.4 = 8 (cm)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu
 • Bài 50 trang 164 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 50 trang 164 sách bài tập toán 9. Cho góc xOy khác góc bẹt, điểm A nằm trên tia Ox. Dựng đường tròn (I) đi qua A và tiếp xúc với hai cạnh của góc xOy.

 • Bài 51 trang 164 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 51 trang 164 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax,By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Gọi M là điểm bất kì thuộc tia Ax. Qua M kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt By ở N.

 • Bài 52 trang 165 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 52 trang 165 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC. Các tiếp điểm trên AC, AB theo thứ tự là D, E. Cho BC = a, AC = b, AB = c. Tính độ dài các đoạn tiếp tuyến AD, AE theo a, b, c.

 • Bài 53 trang 165 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 53 trang 165 sách bài tập toán 9. Tính diện tích tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn (I; r).

 • Bài 54 trang 165 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 54 trang 165 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O; 3cm) và điểm A có AO = 5cm. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí