Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 159 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 159 sách bài tập toán 8. a) Nền của một phòng học có dạng hình chữ nhật, với chiều rộng đo được là 4m và chiều dài là 6m. Để có thể lát kín nền đó cần bao nhiêu viên gạch có hình vuông, với cạnh là 33,33cm ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Nền của một phòng học có dạng hình chữ nhật, với chiều rộng đo được là \(4\,m\) và chiều dài là \(6\,m.\) Để có thể lát kín nền đó cần bao nhiêu viên gạch có hình vuông, với cạnh là \(33,33\,cm ?\)

Phương pháp giải:

Số viên gạch lát kín nền nhà bằng diện tích của nền nhà chia diện tích một viên gạch.

Lời giải chi tiết:

Đổi đơn vị: \(33,33\, cm = 0,3333 \,m\)

Diện tích nền phòng học là: \(4.6 = 24\) (\({m^2}\))

Diện tích một viên gạch hình vuông với cạnh là \(0,3333\,(m)\) là: \((0,3333)^2\)  (\({m^2}\))

Khi đó, số viện gạch cần dùng để lát kín nền nhà đó là: \(24 : (0,3333)^2\) \(\approx   216\) (viên)

LG b

Cần bao nhiêu viên gạch có hình vuông, với cạnh là \(25\,cm\) để có thể lát kín một mảnh sân có dạng như hình bs.23 (biết \(AB = 6\,cm,\) \(BC = 8\,m,\) \(CD = 8\,m,\) \(DE = 3\,m,\) \(EF = 6\,m,\) \(FG = 3\,m,\) \(GH = 4\,m\) và góc tại các đỉnh \(A, B, C, D, E, F, G, H\) đều là góc vuông)?

Phương pháp giải:

Số viên gạch lát kín nền nhà bằng diện tích của nền nhà chia diện tích một viên gạch.

Lời giải chi tiết:

Nhìn hình trên, diện tích của mảnh sân đó là:

\(2.6+3.2+8.3\)\(=12+6+24=42\) (\({m^2}\))

Với gạch lát có hình vuông mà cạnh là \(25\, cm=0,25m\) thì diện tích viên gạch là: \(0,25^2=0,0625m^2\)

Như vậy, cần \(42:0,0625=672\) viên gạch để lát kín mảnh sân đó.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
 • Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 159 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 159 sách bài tập toán 8. Dùng diện tích để chứng tỏ: (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2

 • Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 159 SBT toán 8 tập 1

  Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 159 sách bài tập toán 8. Đố vui. Có thể dùng kéo cắt một lần và chỉ cắt theo đường thẳng, chia một hình chữ nhật thành hai mảnh để ghép lại được một tam giác vuông hay không?

 • Bài 24 trang 159 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 24 trang 159 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích của hình vuông dựng trên cạnh huyền.

 • Bài 23 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 23 trang 158 sách bài tập toán 8. Trên hình 185, các tứ giác ABCD và EFCH đều là hình bình hành. Điểm E nằm trên đường chéo AC. Chứng minh rằng đa giác AEHD và hình ABCFE có cùng diện tích.

 • Bài 22 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 22 trang 158 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD (h. 184). Đường phân giác của các góc A và C cắt đường chéo BD tai E, F. Chứng minh rằng hai hình ABCFE và ADCFE có cùng diện tích.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.