Bài 12 trang 157 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 12 trang 157 sách bài tập toán 8. Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

LG a

Chiều dài tăng \(3\) lần, chiều rộng không thay đổi?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật: \(S\,=\,a.b\)

Lời giải chi tiết:

Theo công thức tính diện tích hình chữ nhật \(S\,=\,a.b\) thì diện tích hình chữ nhật tỉ lệ thuận với chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó. Gọi chiều dài hình chữ nhật là \(a,\) chiều rộng là \(b,\) diện tích là \(S,\) chiều dài mới \(a’,\) chiều rộng mới \(b’,\) diện tích mới \(S’\).

Nếu \(a’ = 3a,\, b’ = b \) thì \(S’ = a’. b’ = 3ab = 3S\)

Diện tích hình mới bằng \(3\) lần diện tích hình đã cho

LG b

Chiều rộng giảm \(2\) lần, chiều dài không thay đổi?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật: \(S\,=\,a.b\)

Lời giải chi tiết:

Nếu \(b’ =\dfrac{1}{2}b,\) \(a’ = a\) thì \(S’ = a’ . b’ = a.\dfrac{1}{2} b\) \(=\dfrac{1}{2}ab\) \(=\dfrac{1}{2}S\)

Diện tích hình mới bằng một nửa diện tích hình đã cho.

LG c

Chiều dài và chiều rộng đều tăng \(4\) lần?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật: \(S\,=\,a.b\)

Lời giải chi tiết:

Nếu \(a’ = 4a, b’ = 4b\) thì \(S’ = a’ . b’ = 4a . 4b = 16ab = 16S\)

Diện tích hình mới bằng \(16\) lần diện tích hình đã cho.

LG d

Chiều dài tăng \(4\) lần, chiều rộng giảm \(3\) lần?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật: \(S\,=\,a.b\)

Lời giải chi tiết:

Nếu \(a’ = 4a,\) \(b’ =\dfrac{1}{3}b,\) thì \(S’ = a’. b’\) \(= 4a. \dfrac{1}{3} b\) \(= \dfrac{4}{3} ab\) \(= \dfrac{4}{3} S\) 

Diện tích mới bằng \( \dfrac{4}{3}\) lần diện tích đã cho.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Bài 13 trang 157 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 13 trang 157 sách bài tập toán 8. Cho hình chữ nhật có diện tích là 20 ( đơn vị diện tích) và hai kích thước là x và y (đơn vị dài)

 • Bài 14 trang 157 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 14 trang 157 sách bài tập toán 8. Diện tích của hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh tăng 10% ?

 • Bài 15 trang 157 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 15 trang 157 SBT toán 8. Diện tích hình chữ nhật là 48 cm vuông, một cạnh của nó có độ dài 8 cm... Tính chu vi của mỗi hình chữ nhật được tạo thành.

 • Bài 16 trang 157 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 16 trang 157 sách bài tập toán 8. Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết rằng bình phương của độ dài một cạnh là 16 cm và diện tích của hình chữ nhật là 28 cm vuông.

 • Bài 17 trang 157 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 17 trang 157 SBT toán 8. Tính các cạnh của một hình chữ nhật,biết tỉ số các cạnh là 4/9 và diện tích của nó là 144.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.