Bài 14 trang 157 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 14 trang 157 sách bài tập toán 8. Diện tích của hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh tăng 10% ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Diện tích của hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh tăng \(10\% ?\)

Phương pháp giải:

Gợi ý: Tính được chiều dài và chiều rộng sau khi thay đổi, sau đó xác định phần diện tích tăng thêm hay giảm đi của hình chữ nhật đó.

Lời giải chi tiết:

Gọi độ dài cạnh hình chữ nhật là \(a\) và \(b.\) Nếu mỗi cạnh tăng \(10\% \) thì độ dài mỗi cạnh sau khi tăng là :

\(\dfrac{{110}}{{100}}a\) và  \(\dfrac{{110}}{{100}}b.\)

Diện tích hình chữ nhật mới là: \(\dfrac{{110}}{{100}}a.\dfrac{{110}}{{100}}b\) 

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: \(a.b\)

Phần diện tích tăng thêm là : 

\(\dfrac{{110}}{{100}}a\,.\) \(\dfrac{{110}}{{100}}b\) \(– ab\) = \(\dfrac{{121}}{{100}}ab\)  \(– ab\) \(= \dfrac{{21}}{{100}}ab\)

Vậy diện tích tăng thêm \(21\% \) so với diện tích hình ban đầu.

LG b

Diện tích của hình chữ nhật giảm bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh giảm \(10\% ?\)

Phương pháp giải:

Gợi ý: Tính được chiều dài và chiều rộng sau khi thay đổi, sau đó xác định phần diện tích tăng thêm hay giảm đi của hình chữ nhật đó.

Lời giải chi tiết:

Nếu mỗi cạnh giảm đi \(10\% \) thì độ dài mỗi cạnh khi giảm \(\dfrac{{90}}{{100}}a\) và \(\dfrac{{90}}{{100}}b.\)

Diện tích hình chữ nhật mới là: \(\dfrac{{90}}{{100}}a.\dfrac{{90}}{{100}}b\) 

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: \(a.b\)

Phần diện tích bị giảm đi là : \(ab -\dfrac{{90}}{{100}}a.\dfrac{{90}}{{100}}b\) \(= ab\) \(-\,\dfrac{{81}}{{100}}ab\)  \(= \dfrac{{19}}{{100}}ab\)

Vậy diện tích của hình giảm đi \(19\% \) so với diện tích hình ban đầu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu
 • Bài 15 trang 157 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 15 trang 157 SBT toán 8. Diện tích hình chữ nhật là 48 cm vuông, một cạnh của nó có độ dài 8 cm... Tính chu vi của mỗi hình chữ nhật được tạo thành.

 • Bài 16 trang 157 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 16 trang 157 sách bài tập toán 8. Tính các cạnh của một hình chữ nhật, biết rằng bình phương của độ dài một cạnh là 16 cm và diện tích của hình chữ nhật là 28 cm vuông.

 • Bài 17 trang 157 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 17 trang 157 SBT toán 8. Tính các cạnh của một hình chữ nhật,biết tỉ số các cạnh là 4/9 và diện tích của nó là 144.

 • Bài 18 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 18 trang 158 SBT toán 8. Cho tam giác vuông cân, biết độ dài cạnh huyền là l. Tính diện tích tam giác đó.

 • Bài 19 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 19 trang 158 sách bài tập toán 8. Tính diện tích các hình trên hình 182 (mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích ). Hãy giải thích vì sao được tính như vậy.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí