Bài 143 trang 97 SBT Toán 8 tập 1


Đề bài

Dựng hình thoi \(ABCD,\) biết cạnh bằng \(2\,cm,\) một đường chéo bằng \(3\,cm.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dựng tam giác \(ABD\) có hai cạnh bằng \(2\,cm\) và cạnh đáy bằng độ dài đường chéo của hình thoi.

- Ở mặt phẳng đối diện, vẽ một tam giác chung cạnh đáy và độ dài cạnh bên bằng \(2\,cm.\)

- Chứng minh hình vừa dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

Lời giải chi tiết

Cách dựng:

- Dựng \(∆ ABD\) biết \(AB = AD = 2\,(cm),\) \(BD = 3cm\)

- Trên nửa mặt phẳng bờ \(BD\) không chứa điểm \(A.\) Từ \(B\) dựng tia \(Bx // AD,\) từ \(D\) dựng tia \(Dy // AB,\) chúng cắt nhau tại \(C.\)

Ta có hình thoi \(ABCD\) cần dựng

Chứng minh:

Vì \(AB // CD\) và \(AD // BC\) nên tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành

\(AB = AD = 2\,cm.\) Vậy tứ giác \(ABCD\) là hình thoi

Lại có: \(BD = 3\,cm\)

Hình thoi dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu
 • Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1. Hãy chọn phương án đúng. Cạnh của một hình thoi bằng 25, một đường chéo bằng 14. Đường chéo kia bằng: A. 24; B. 48...

 • Bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình thang cân ABCD( AB // CD). Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ?...

 • Bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 98 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 98 sách bài tập toán 8. a. Tứ giác AIDK là hình gì ? b. Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì AIDK là hình thoi ?...

 • Bài 142 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 142 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD, các đường chéo cắt nhau ở O. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là giao điểm của các đường phân giác của các tam giác AOB, BOC, COD, DOA...

 • Bài 141 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 141 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự trên các cạnh AB, AC sao cho BD = CE. Gọi M, N, I, K theo thứ tự là trung điểm của BE, CD, DE, BC...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.