Bài 143 trang 97 SBT Toán 8 tập 1


Giải bài 143 trang 97 sách bài tập toán 8. Dựng hình thoi ABCD, biết cạnh bằng 2cm, một đường chéo bằng 3cm...

Đề bài

Dựng hình thoi \(ABCD,\) biết cạnh bằng \(2\,cm,\) một đường chéo bằng \(3\,cm.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dựng tam giác \(ABD\) có hai cạnh bằng \(2\,cm\) và cạnh đáy bằng độ dài đường chéo của hình thoi.

- Ở mặt phẳng đối diện, vẽ một tam giác chung cạnh đáy và độ dài cạnh bên bằng \(2\,cm.\)

- Chứng minh hình vừa dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

Lời giải chi tiết

Cách dựng:

- Dựng \(∆ ABD\) biết \(AB = AD = 2\,(cm),\) \(BD = 3cm\)

- Trên nửa mặt phẳng bờ \(BD\) không chứa điểm \(A.\) Từ \(B\) dựng tia \(Bx // AD,\) từ \(D\) dựng tia \(Dy // AB,\) chúng cắt nhau tại \(C.\)

Ta có hình thoi \(ABCD\) cần dựng

Chứng minh:

Vì \(AB // CD\) và \(AD // BC\) nên tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành

\(AB = AD = 2\,cm.\) Vậy tứ giác \(ABCD\) là hình thoi

Lại có: \(BD = 3\,cm\)

Hình thoi dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu
 • Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1. Hãy chọn phương án đúng. Cạnh của một hình thoi bằng 25, một đường chéo bằng 14. Đường chéo kia bằng: A. 24; B. 48...

 • Bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình thang cân ABCD( AB // CD). Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ?...

 • Bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 98 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 98 sách bài tập toán 8. a. Tứ giác AIDK là hình gì ? b. Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì AIDK là hình thoi ?...

 • Bài 142 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 142 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD, các đường chéo cắt nhau ở O. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là giao điểm của các đường phân giác của các tam giác AOB, BOC, COD, DOA...

 • Bài 141 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 141 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự trên các cạnh AB, AC sao cho BD = CE. Gọi M, N, I, K theo thứ tự là trung điểm của BE, CD, DE, BC...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí