Bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1


Đề bài

Cho hình thang cân \(ABCD\) \((AB // CD).\) Gọi \(E,\, F,\, G,\, H\) theo thứ tự là trung điểm của các cạnh \(AB,\, BC,\, CD,\, DA.\) Tứ giác \(EFGH\) là hình gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức : Hình bình hành có cặp cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

Lời giải chi tiết

Trong \(∆ ABD\) ta có:

\(E\) là trung điểm của \(AB\) (gt)

\(H\) là trung điểm của \(AD\) (gt)

nên \(EH\) là đường trung bình của \(∆ ABD\)  

\(⇒ EH // BD\) và \(EH = \displaystyle {1 \over 2}BD\) (tính chất đường trung bình của tam giác) (1)

- Trong \(∆ CBD\) ta có:

\(F\) là trung điểm của \(BC\) (gt)

\(G\) là trung điểm của \(CD\) (gt)

nên \(FG\) là đường trung bình của \(∆ CBD\)

\(⇒ FG // BD\) và \(FG = \displaystyle {1 \over 2}BD\) (tính chất đường trung bình của tam giác) (2)  

Từ (1) và (2) suy ra: \(EH // FG\) và \(EH = FG\)

Suy ra: Tứ giác \(EFGH\) là hình bình hành (vì có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau)

Trong \(∆ ABC\) ta có:

\(E\) là trung điểm của \(AB\) (gt)

\(F\) là trung điểm của \(BC\) (gt)

Nên \(EF\) là đường trung bình của \(∆ ABC\)

\(⇒ EF = \displaystyle {1 \over 2}AC\) (tính chất đường trung bình của tam giác) (3)

\(AC = BD\) (tính chất hình thang cân) (4)

Từ (1), (3) và (4) suy ra: \(EH = EF\)

Vậy : Tứ giác \(EFGH\) là hình thoi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 98 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 98 sách bài tập toán 8. a. Tứ giác AIDK là hình gì ? b. Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì AIDK là hình thoi ?...

 • Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1. Hãy chọn phương án đúng. Cạnh của một hình thoi bằng 25, một đường chéo bằng 14. Đường chéo kia bằng: A. 24; B. 48...

 • Bài 143 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 143 trang 97 sách bài tập toán 8. Dựng hình thoi ABCD, biết cạnh bằng 2cm, một đường chéo bằng 3cm...

 • Bài 142 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 142 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD, các đường chéo cắt nhau ở O. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là giao điểm của các đường phân giác của các tam giác AOB, BOC, COD, DOA...

 • Bài 141 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 141 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự trên các cạnh AB, AC sao cho BD = CE. Gọi M, N, I, K theo thứ tự là trung điểm của BE, CD, DE, BC...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.