Bài 141 trang 97 SBT Toán 8 tập 1


Giải bài 141 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự trên các cạnh AB, AC sao cho BD = CE. Gọi M, N, I, K theo thứ tự là trung điểm của BE, CD, DE, BC...

Đề bài

Cho tam giác \(ABC.\) Lấy các điểm \(D,\, E\) theo thứ tự trên các cạnh \(AB,\, AC\) sao cho \(BD = CE.\) Gọi \(M,\, N,\, I,\, K\) theo thứ tự là trung điểm của \(BE,\, CD,\, DE,\, BC.\) Chứng minh rằng \(IK\) vuông góc với \(MN.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức :

- Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường.

- Tính chất đường trung bình của tam giác: Đường trung bình của tam giác song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

- Chứng minh \(MKNI\) là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau nên là hình thoi.

Lời giải chi tiết

Trong \(∆ BCD\) ta có:

\(K\) là trung điểm của \(BC\) (gt)

\(N\) là trung điểm của \(CD\) (gt)

nên \(NK\) là đường trung bình của \(∆ BCD\)

\(⇒ NK // BD\) và \(NK =\displaystyle {1 \over 2}BD\) (1)

Trong \(∆ BED\) ta có:

\(M\) là trung điểm của \(BE\) (gt)

\(I\) là trung điểm của \(DE\) (gt)

nên \(MI\) là đường trung bình của \(∆ BED\)

\(⇒ MI // BD\) và \(MI =\displaystyle {1 \over 2}BD\) (tính chất đường trung bình của tam giác) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(MI // NK\) và \(MI = NK\)

nên tứ giác \(MKNI\) là hình bình hành

Trong \(∆ BEC\) ta có:

\(M\) là trung điểm của \(BE\) (gt)

\(K\) là trung điểm của \(BC\) (gt)

Nên \(MK\) là đường trung bình

Suy ra \(MK = \displaystyle {1 \over 2}CE\) (tính chất đường trung bình của tam giác)

Mà \(NK =\displaystyle {1 \over 2}BD\) (theo (1)) và \(BD = CE\) (gt)

Suy ra: \(MK = KN\)

Vây hình bình hành \(MKNI\) là hình thoi.

\(⇒ IK ⊥ MN\) (tính chất hình thoi)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu
 • Bài 142 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 142 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD, các đường chéo cắt nhau ở O. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là giao điểm của các đường phân giác của các tam giác AOB, BOC, COD, DOA...

 • Bài 143 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 143 trang 97 sách bài tập toán 8. Dựng hình thoi ABCD, biết cạnh bằng 2cm, một đường chéo bằng 3cm...

 • Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1. Hãy chọn phương án đúng. Cạnh của một hình thoi bằng 25, một đường chéo bằng 14. Đường chéo kia bằng: A. 24; B. 48...

 • Bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình thang cân ABCD( AB // CD). Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ?...

 • Bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 98 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 98 sách bài tập toán 8. a. Tứ giác AIDK là hình gì ? b. Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì AIDK là hình thoi ?...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí