Bài 124 trang 21 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho \(2\) không, có chia hết cho \(5\) không \(?\)

\(a)\) \( 1.2.3.4.5 + 52  \)                               

\(b)\) \( 1.2.3.4.5 - 75\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho \(2\), chia hết cho \(5\).

+) Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Chữ số tận cùng là chữ số chẵn.

+) Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\).

Áp dụng tính chất: Nếu trong một tích các số tự nhiên có một thừa số chia hết cho một số nào đó thì tích cũng chia hết cho số đó.

Áp dụng tính chất \(1\), tính chất \(2\) về sự chia hết của một tổng, một hiệu.

+) Tính chất \(1\): Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.\(a \,\vdots \, m, b\, \vdots \,m , c \,\vdots \, m \Rightarrow (a+b+c)\, \vdots\,\, m\)

+) Tính chất \(2\): Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.\(a \not{\vdots}\,\, m, b \not{\vdots}\,\, m , c \not{\vdots}\,\, m \Rightarrow (a+b+c) \not{\vdots}\,\, m\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có:   \(1.2.3.4.5 \,⋮\,  2 ;\) \( 52 \,⋮\,  2  \) 

Suy ra \((1.2.3.4.5 + 52 )\, ⋮ \, 2\)

\(1.2.3.4.5 \,⋮ \,5 ; 52  \not {\vdots}\,\, 5\)

Suy ra \((1.2.3.4.5 + 52 )  \not {\vdots}\,\, 5\)

\(b)\) Ta có  \(1.2.3.4.5\, ⋮\,  2 ; 75  \not {\vdots}\,\, 2  \)

Suy ra \((1.2.3.4.5 – 75)  \not {\vdots}\,\, 2\)

\(1.2.3.4.5 \,⋮\, 5 ;\) \( 75 \,⋮\, 5 \)

Suy ra \((1.2.3.4.5 – 75) \,⋮\,  5\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.