Bài 123 trang 21 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 123 trang 21 sách bài tập toán 6. Trong các số 213; 435; 680; 156 a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?...

Đề bài

Trong các số \(213; 435; 680; 156\)

\(a)\) Số nào chia hết cho \(2\) mà không chia hết cho \(5\) \(?\)

\(b)\) Số nào chia hết cho \(5\) mà không chia hết cho \(2\) \(?\)

\(c)\) Số nào chia hết cho cả \(2\) và \(5\) \(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho \(2\), chia hết cho \(5\).

+) Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Chữ số tận cùng là chữ số chẵn.

+) Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\).

Lời giải chi tiết

\(a)\) Số chia hết cho \(2\) mà không chia hết cho \(5\) là số có chữ số tận cùng là số chẵn nhưng khác số \(0\). Ta có số \(156.\)

\(b)\) Số chia hết cho \(5\) mà không chia hết cho \(2\) là số có chữ số tận cùng là \(5.\) Ta có số \(435.\)

\(c)\) Số chia hết cho cả \(2\) và \(5\)  là số có chữ số tận cùng là \(0.\) Ta có số  \(680.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí