Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho hàm số \(y = \sqrt 3 x + b \;(a ≠ 0)\)

Tìm b biết rằng đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua điểm \(A(1; 2)\).

Bài 2. Tìm \(m\) để đồ thị của hàm số \(y = (2m – 1)x – m\) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(1\).

Bài 3. Vẽ đồ thị hàm số \(y = \sqrt 2 x + 2\)

Điểm \(M\left( {1 - \sqrt 2 ;\sqrt 2  - 1} \right)\) có thuộc đồ thị hay không? Tại sao?

LG bài 1

Phương pháp giải:

Thay tọa độ điểm \(A\) vào hàm số để tìm \(b\).

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(y = \sqrt 3 x + b\,\left( d \right)\)

\(A \in \left( d \right) \Rightarrow\) Thay \(x=1;y=2\) vào hàm số \(y = \sqrt 3 x + b\) ta được: \( 2 = \sqrt 3 .1 + b \)\(\;\Rightarrow b = 2 - \sqrt 3 \)

Vậy \(b = 2 - \sqrt 3 \)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Thay \(x=1;y=0\) vào hàm số để tìm \(m\)

Lời giải chi tiết:

Tọa độ của điểm A trên trục hoành có hoành độ bằng 1 là \(A(1; 0)\). Điểm A thuộc đồ thị nên :\(0 = \left( {2m - 1} \right).1 - m \Rightarrow m = 1\)

LG bài 4

Phương pháp giải:

Cách vẽ đồ thị của hàm số \(y = ax + b (a ≠ 0).\)

- Chọn điểm \(P(0; b)\) (trên trục \(Oy\)). 

- Chọn điểm \(Q\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) (trên trục \(Ox\)).

- Kẻ đường thẳng \(PQ\) ta được đồ thị của hàm số \(y=ax+b.\)

Lời giải chi tiết:

Bảng giá trị: 

x

0

\( - \sqrt 2 \)

y

2

0

Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm \(A(0; 2)\) và \(B\left( { - \sqrt 2 ;0} \right)\) 

Thế tọa độ \(M\left( {1 - \sqrt 2 ;\sqrt 2  - 1} \right)\) vào phương trình \(y = \sqrt 2 x + 2,\) ta có:

\(\eqalign{  & \sqrt 2  - 1 = \sqrt 2 \left( {1 - \sqrt 2 } \right) + 2  \cr  &  \Leftrightarrow \sqrt 2  - 1 = \sqrt 2  - 2 + 2\,\left( \text{Vô lí} \right) \cr} \)

Vậy M không thuộc đồ thị. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.