Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho hàm số \(y = \sqrt 3 x + b \;(a ≠ 0)\)

Tìm b biết rằng đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua điểm \(A(1; 2)\).

Bài 2. Tìm \(m\) để đồ thị của hàm số \(y = (2m – 1)x – m\) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(1\).

Bài 3. Vẽ đồ thị hàm số \(y = \sqrt 2 x + 2\)

Điểm \(M\left( {1 - \sqrt 2 ;\sqrt 2  - 1} \right)\) có thuộc đồ thị hay không? Tại sao?

LG bài 1

Phương pháp giải:

Thay tọa độ điểm \(A\) vào hàm số để tìm \(b\).

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(y = \sqrt 3 x + b\,\left( d \right)\)

\(A \in \left( d \right) \Rightarrow\) Thay \(x=1;y=2\) vào hàm số \(y = \sqrt 3 x + b\) ta được: \( 2 = \sqrt 3 .1 + b \)\(\;\Rightarrow b = 2 - \sqrt 3 \)

Vậy \(b = 2 - \sqrt 3 \)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Thay \(x=1;y=0\) vào hàm số để tìm \(m\)

Lời giải chi tiết:

Tọa độ của điểm A trên trục hoành có hoành độ bằng 1 là \(A(1; 0)\). Điểm A thuộc đồ thị nên :\(0 = \left( {2m - 1} \right).1 - m \Rightarrow m = 1\)

LG bài 4

Phương pháp giải:

Cách vẽ đồ thị của hàm số \(y = ax + b (a ≠ 0).\)

- Chọn điểm \(P(0; b)\) (trên trục \(Oy\)). 

- Chọn điểm \(Q\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) (trên trục \(Ox\)).

- Kẻ đường thẳng \(PQ\) ta được đồ thị của hàm số \(y=ax+b.\)

Lời giải chi tiết:

Bảng giá trị: 

x

0

\( - \sqrt 2 \)

y

2

0

Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm \(A(0; 2)\) và \(B\left( { - \sqrt 2 ;0} \right)\) 

Thế tọa độ \(M\left( {1 - \sqrt 2 ;\sqrt 2  - 1} \right)\) vào phương trình \(y = \sqrt 2 x + 2,\) ta có:

\(\eqalign{  & \sqrt 2  - 1 = \sqrt 2 \left( {1 - \sqrt 2 } \right) + 2  \cr  &  \Leftrightarrow \sqrt 2  - 1 = \sqrt 2  - 2 + 2\,\left( \text{Vô lí} \right) \cr} \)

Vậy M không thuộc đồ thị. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài