Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Vẽ đồ thị của hàm số \(y = 3x + 2.\) 

Bài 2. Cho hàm số \(y = \left( {m - 2} \right)x + m.\) Tìm m để đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.

Bài 3. Chứng tỏ rằng họ đường thằng (d) : \(y = \left( {m - 1} \right)x + m\) luôn qua điểm \(A(-1; 1)\) với mọi giá trị m \((m ≠ 1)\)

Bài 4. Cho hàm số \(y = (2m – 1 )x + m\). Tìm m để đồ thị hàm số qua gốc tọa độ.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Cách vẽ đồ thị của hàm số \(y = ax + b (a ≠ 0).\)

- Chọn điểm \(P(0; b)\) (trên trục \(Oy\)). 

- Chọn điểm \(Q\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) (trên trục \(Ox\)).

- Kẻ đường thẳng \(PQ\) ta được đồ thị của hàm số \(y=ax+b.\)

Lời giải chi tiết:

Bảng giá trị: 

x

0

-1

y=3x+2

2

-1

Đồ thị hàm số \(y = 3x + 2\) là đường thẳng qua hai điểm \(A(0; 2)\) và \(B(-1; -1)\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Đường thẳng \(y=ax+b\) có tung độ gốc là \(b\) 

Lời giải chi tiết:

Theo giả thiết ta suy ra tung độ gốc của đường thẳng là \(3\) nên ta có \(m = 3\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Thay \(x=-1;y=1\) vào phương trình đường thẳng \((d):y = \left( {m - 1} \right)x + m\) để có 1 hệ thức đúng.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x=-1;y=1\) vào phương trình đường thẳng \((d):y = \left( {m - 1} \right)x + m\) ta được:  \( 1 = \left( {m - 1} \right).\left( { - 1} \right) + m\) hay \(1 =  - m + 1 + m \Leftrightarrow 1 = 1\) luôn đúng với mọi \(m \;(m ≠ 1)\)

Vậy họ đường thằng (d) : \(y = \left( {m - 1} \right)x + m\) luôn qua điểm \(A(-1; 1)\) với mọi giá trị m \((m ≠ 1)\)

LG bài 4

Phương pháp giải:

Thay \(x=0;y=0\) vào hàm số \(y = (2m – 1 )x + m\) để tìm \(m\)

Lời giải chi tiết:

Theo giả thiết, thay \(x=0;y=0\) vào hàm số \(y = (2m – 1 )x + m\) ta có: \(0 = (2m – 1).0 + m ⇒ m = 0\).

Vậy \(m=0.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài