CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2 (a ≠ 0) . PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 16 trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 52 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 17 trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 52 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 18 trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 52 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình sau bằng cách biến đổi chúng...

Xem lời giải

Bài 19 trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 19 trang 52 sách bài tập toán 9. Hãy lập những phương trình bậc hai mà nghiệm của mỗi phương trình là một trong những cặp số...

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 52 sách bài tập toán 9. Đưa các phương trình sau về dạng...

Xem lời giải

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 52 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 52 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình sau bằng cách biến đổi chúng thành những phương trình với vế trái là một bình phương còn vế phải là một hằng số:...

Xem lời giải

Bài 20 trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 20 trang 53 sách bài tập toán 9. Xác định các hệ số a, b, c; tính biệt thức ∆ rồi tìm nghiệm của các phương trình: a) 2.x^2 - 5x + 1 = 0

Xem lời giải

Bài 21 trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 53 sách bài tập toán 9. Xác định các hệ số a, b, c rồi giải phương trình...

Xem lời giải

Bài 22 trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 22 trang 53 sách bài tập toán 9. Giải phương trình bằng đồ thị. Cho phương trình 2.x^2 + x - 3 = 0

Xem lời giải

Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 52 sách bài tập toán 9. Tìm b, c để phương trình...

Xem lời giải

Bài 23 trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 23 trang 53 sách bài tập toán 9. Cho phương trình 1/ 2.x^2 - 2x + 1 = 0

Xem lời giải

Bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 53 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 53 sách bài tập toán 9. Tìm a,b, c để phương trình...

Xem lời giải

Bài 24 trang 54 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 54 sách bài tập toán 9. Đối với mỗi phương trình sau, hãy tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm kép: a) m.x^2 - 2(m - 1)x + 2 = 0

Xem lời giải

Bài 25 trang 54 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 54 sách bài tập toán 9. Đối với mỗi phương trình sau, hãy tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm; tính nghiệm của phương trình theo m ...

Xem lời giải

Bài 26 trang 54 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 26 trang 54 sách bài tập toán 9. Vì sao khi phương trình a.x^2 + bx + c = 0 có các hệ số a và c trái dấu thì nó có nghiệm?

Xem lời giải

Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 phần bài tập bổ sung trang 54, 55 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 phần bài tập bổ sung trang 54, 55 sách bài tập toán 9. Giải các phương trình sau bằng cách (chuyển các số hạng tự do sang vế phải; bằng công thức nghiệm) và so sánh kết quả tìm được: a) 4.x^2 - 9 = 0

Xem lời giải

Bài 27 trang 55 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 27 trang 55 sách bài tập toán 9. Xác định a, b’, c trong mỗi phương trình, rồi giải phương trình bằng công thức nghiệm thu gọn: a) 5.x^2 - 6x - 1 = 0

Xem lời giải

Bài 28 trang 55 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 28 trang 55 sách bài tập toán 9. Với những giá trị nào của x thì giá trị của hai biểu thức bằng nhau ...

Xem lời giải

Bài 29 trang 55 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 55 sách bài tập toán 9. Một vận động viên bơi lội nhảy cầu (xem hình 5). Khi nhảy, độ cao h từ người đó tới mặt nước (tính bằng mét) phụ thuộc vào khoảng cách x từ điểm rơi đến chân cầu (tính bằng mét)

Xem lời giải

Bài 30 trang 56 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 56 sách bài tập toán 9. Tính gần đúng nghiệm của phương trình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai): a) 16.x^2 - 8x + 1 = 0

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất