Bài tập 7 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Biểu thức có được gọi là đa thức hay không ?

Đề bài

Biểu thức \(5x{y^3} - 4y.{1 \over {x + 2}} - {x^2}y + 2\) có được gọi là đa thức hay không ?

Lời giải chi tiết

Vì biểu thức \(5x{y^3} - 4y.{1 \over {x + 2}} - {x^2}y + 2\) có một số hạng là \( - 4y.{1 \over {x + 2}}\) không phải là đơn thức nên biểu thức \(5x{y^3} - 4y.{1 \over {x + 2}} - {x^2}y + 2\) không được gọi là đa thức.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 11 : Đa thức