Bài tập 4 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Giải bài tập Cho đa thức:

Đề bài

Cho đa thức:

\(P =  - 7x{y^2} + 5xy + 3x{y^2} - xy + 8\)

Hãy thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại  x = 2 và y = -1.

Lời giải chi tiết

\(P =  - 7x{y^2} + 5xy + 3x{y^2} - xy + 8 = ( - 7x{y^2} + 3x{y^2}) + (5xy - xy) + 8 =  - 4x{y^2} + 4xy + 8\)

Thay x = 2 và y = -1 vào đa thức

P = -4xy2 +4xy + 8

Ta có: P = -4.2.(-1)2 +4.2.(-1) + 8 = -8

Vậy giá trị của đa thức P tại x = 2 và y = -1 là -8.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí