Bài tập 26 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Đề bài

Cho đa thức

\(M\left( x \right) =  - 2{x^4} + 4{x^2} - 5x + {3 \over {10}}\)

Tìm đa thức N(x) sao cho

\(M\left( x \right) + N\left( x \right) = 7 - 12x + {x^2} - {x^4}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & M\left( x \right) + N\left( x \right) = 7 - 12x + {x^2} - {x^4}  \cr  & N(x) = 7 - 12x + {x^2} - {x^4} - M(x)  \cr  & N(x) = 7 - 12x + {x^2} - {x^4} - ( - 2{x^4} + 4{x^2} - 5x + {3 \over {10}})  \cr  & N(x) = 7 - 12x + {x^2} - {x^4} + 2{x^4} - 4{x^2} + 5x - {3 \over {10}}  \cr  & N(x) = \left( {7 - {3 \over {10}}} \right) + ( - 12x + 5x) + ({x^2} - 4{x^2}) + ( - {x^4} + 2{x^4})  \cr  & N(x) = {{67} \over {10}} - 7x - 3{x^2} + {x^4}. \cr}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.