Bài tập 1 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Đề bài

Tìm bậc của mỗi đã thức sau:

\(\eqalign{  & a)\,\,M = 3{x^3} - 4xy + 12{x^2}y - 1  \cr  & b)\,\,N = 7{x^2}{y^2} - 4{x^3}y + 9{y^4} + 7{x^2}y + 13 \cr}\)

Lời giải chi tiết

a) Đa thức \(M = 3{x^3} - 4xy + 12{x^2}y - 1\)

Trong đó, hạng tử 3x3 có bậc 3, hạng tử -4xy2 có bậc 3, hạng tử 12x2y có bậc là 3 và hạng tử -1 có bậc là 0.

Bậc cao nhất trong các bậc vừa nêu là 3. Ta nói đa thức M có bậc là 3.

\(b)\,\,N = 7{x^2}{y^2} - 4{x^3}y + 9{y^4} + 7{x^2}y + 13\)

Trong đó, hạng tử 7x2y2 có bậc là 4, hạng tử -4x3y có bậc là 4, hạng tử 9y4 có bậc là 4, hạng tử 7x2y có bậc là 3 và hạng tử 13 có bậc là 0.

Bậc cao nhất trong các bậc vừa nêu là 4. Ta nói đa thức N có bậc là 4.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.