Bài tập 17 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Cho góc tù xOy. Trong góc xOy vẽ tia Om vuông góc với Ox và tia On vuông góc với tia Oy.

Đề bài

Cho góc tù xOy. Trong góc xOy vẽ tia Om vuông góc với Ox và tia On vuông góc với tia Oy.

a) Chứng tỏ rằng \(\widehat {xOn} = \widehat {mOy}\)

b) Tính số đo góc \(\widehat {xOy} + \widehat {mOn}\)

c) Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Chứng minh rằng Ot là tia phân giác của góc mOn.

Lời giải chi tiết

 

a)Ta có: \(Om \bot 0x \Rightarrow \widehat {m0x} = {90^0}\)  và \(On \bot Oy \Rightarrow \widehat {nOy} = {90^0}\)

Do đó: \(\widehat {m0x} = \widehat {nOy}({90^0})(1)\)

Tia On nằm trong \(\widehat {xOy} \Rightarrow \widehat {xOn} + \widehat {nOy} = \widehat {xOy}\)

Và tia Om nằm trong \(\widehat {xOy} \Rightarrow \widehat {mOy} + \widehat {m0x} = \widehat {xOy}\)

Nên \(\widehat {xOn} + \widehat {nOy} = \widehat {mOy} + \widehat {m0x}(2)\)

Từ (1) và (2) ta có: \(\widehat {xOn} = \widehat {mOy}\)

b) Ta có: \(\eqalign{  & \widehat {xOy} + \widehat {mOn} = \widehat {nOy} + \widehat {xOn} + \widehat {mOn}  \cr  &  = {90^0} + \widehat {mOy} + \widehat {mOn} = {90^0} + \widehat {nOy} = {90^0} + {90^0} = {180^0} \cr} \)

c) Ta có: Ot là tia phân giác góc \(\widehat {xOy} \Rightarrow \widehat {xOt} = \widehat {yOt} \Rightarrow \widehat {xOn} + \widehat {nOt} = \widehat {yOm} + \widehat {mOt}\)

Mà \(\widehat {xOn} = \widehat {mOy}\)  (câu a) \( \Rightarrow \widehat {nOt} = \widehat {mOt}\)

Mà tia Ot nằm giữa hai tia Om và On => Ot là tia phân giác góc mOn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài