Bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài 40 trang 129 SGK Toán 9 tập 2 . Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115.

Đề bài

Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Diện tích xung quanh của hình nón: \(S_{xq}=\pi rl.\)

+) Diện tích toàn phần của hình nón: \(S_{tp}=\pi rl + \pi r^2.\)

Lời giải chi tiết

- Với hình a:

\({S_{tp}} = {\rm{ }}{S_{xq}} + {\rm{ }}{S_{day}} = {\rm{ }}\pi rl{\rm{ }} + {\rm{ }}\pi {r^2}\)

\(= {\rm{ }}\pi {\rm{ }}.{\rm{ }}2,5{\rm{ }}.{\rm{ }}5,6{\rm{ }} + {\rm{ }}\pi {\rm{ }}.{\rm{ }}2,{5^2} = {\rm{ }}63,59{\rm{ }}({m^2})\)

- Với hình b:

\({S_{tp}} = {\rm{ }}{S_{xq}} + {\rm{ }}{S_{day}} = {\rm{ }}\pi {\rm{ }}.{\rm{ }}3,6{\rm{ }}.{\rm{ }}4,8{\rm{ }} + {\rm{ }}\pi {\rm{ }}.{\rm{ }}3,{6^2} \)

\(= {\rm{ }}94,95{\rm{ }}({m^2})\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu