Bài 12 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Rút gọn :

a) \(\left( {\dfrac{{\sqrt {15}  - \sqrt 5 }}{{1 - \sqrt 3 }} + \dfrac{{\sqrt {14}  - \sqrt 7 }}{{1 - \sqrt 2 }}} \right):\dfrac{1}{{\sqrt 7  - \sqrt 5 }}\); 

b) \(\dfrac{{2\sqrt 5  - 5\sqrt 2 }}{{\sqrt 2  - \sqrt 5 }} + \dfrac{6}{{2 - \sqrt {10} }} + \sqrt {67 + 12\sqrt 7 } \);

c) \(\left( {\dfrac{{\sqrt 5 }}{{\sqrt 2  + 1}} + \dfrac{{14}}{{2\sqrt 2  - 1}} - \dfrac{6}{{2 - \sqrt 2 }}} \right).\sqrt {17 - 12\sqrt 2 } \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng công thức trục căn thức ở mẫu:\(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \sqrt {\dfrac{{A.B}}{{{B^2}}}}  = \dfrac{{\sqrt {AB} }}{B},\)\(\;\;A\sqrt {\dfrac{B}{A}}  = \sqrt {\dfrac{{{A^2}.B}}{A}}  = \sqrt {AB} .\)

+) \(\dfrac{C}{{\sqrt A  \pm B}} = \dfrac{{C\left( {\sqrt A  \mp B} \right)}}{{A - {B^2}}};\)\(\;\;\dfrac{C}{{\sqrt A  \pm \sqrt B }} = \dfrac{{C\left( {\sqrt A  \mp \sqrt B } \right)}}{{A - B}}.\)

+) \(\sqrt {{A^2}B}  = \left| A \right|\sqrt B  = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \;\;khi\;\;A \ge 0\\ - A\sqrt B \;\;khi\;\;A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;\left( {\dfrac{{\sqrt {15}  - \sqrt 5 }}{{1 - \sqrt 3 }} + \dfrac{{\sqrt {14}  - \sqrt 7 }}{{1 - \sqrt 2 }}} \right):\dfrac{1}{{\sqrt 7  - \sqrt 5 }}\\ = \left( {\dfrac{{\sqrt 5 \left( {\sqrt 3  - 1} \right)}}{{1 - \sqrt 3 }} + \dfrac{{\sqrt 7 \left( {\sqrt 2  - 1} \right)}}{{\left( {1 - \sqrt 2 } \right)}}} \right).\left( {\sqrt 7  - \sqrt 5 } \right)\\ = \left( { - \sqrt 5  - \sqrt 7 } \right)\left( {\sqrt 7  - \sqrt 5 } \right)\\ =  - \left( {\sqrt 7  + \sqrt 5 } \right)\left( {\sqrt 7  - \sqrt 5 } \right)\\ =  - \left( {7 - 5} \right) =  - 2.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b)\;\dfrac{{2\sqrt 5  - 5\sqrt 2 }}{{\sqrt 2  - \sqrt 5 }} + \dfrac{6}{{2 - \sqrt {10} }} + \sqrt {67 + 12\sqrt 7 } \\ = \dfrac{{\sqrt {10} \left( {\sqrt 2  - \sqrt 5 } \right)}}{{\sqrt 2  - \sqrt 5 }} + \dfrac{{6\left( {2 + \sqrt {10} } \right)}}{{4 - 10}} + \sqrt {{{\left( {3\sqrt 7 } \right)}^2} + 2.3\sqrt 7 .2 + {2^2}} \\ = \sqrt {10}  - \left( {2 + \sqrt {10} } \right) + \sqrt {{{\left( {3\sqrt 7  + 2} \right)}^2}} \\ = \sqrt {10}  - 2 - \sqrt {10}  + \left| {3\sqrt 7  + 2} \right|\\ =  - 2 + 3\sqrt 7  + 2 = 3\sqrt 7 .\end{array}\)

\(\begin{array}{l}c)\;\left( {\dfrac{{\sqrt 5 }}{{\sqrt 2  + 1}} + \dfrac{{14}}{{2\sqrt 2  - 1}} - \dfrac{6}{{2 - \sqrt 2 }}} \right).\sqrt {17 - 12\sqrt 2 } \\ = \left[ {\dfrac{{\sqrt 5 \left( {\sqrt 2  - 1} \right)}}{{2 - 1}} + \dfrac{{14\left( {2\sqrt 2  + 1} \right)}}{{{{\left( {2\sqrt 2 } \right)}^2} - 1}} - \dfrac{{6\left( {2 + \sqrt 2 } \right)}}{{4 - {{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2}}}} \right].\sqrt {{3^2} - 2.2\sqrt 2 .3 + {{\left( {2\sqrt 2 } \right)}^2}} \\ = \left( {\sqrt 5 \left( {\sqrt 2  - 1} \right) + \dfrac{{14\left( {2\sqrt 2  + 1} \right)}}{7} - \dfrac{{6\left( {2 + \sqrt 2 } \right)}}{2}} \right).\sqrt {{{\left( {3 - 2\sqrt 2 } \right)}^2}} \\ = \left[ {\sqrt 5 \left( {\sqrt 2  - 1} \right) + 2\left( {2\sqrt 2  + 1} \right) - 3\left( {2 + \sqrt 2 } \right)} \right].\left| {3 - 2\sqrt 2 } \right|\\ = \left[ {\sqrt 5 \left( {\sqrt 2  - 1} \right) + 4\sqrt 2  + 2 - 6 - 3\sqrt 2 } \right].\left( {3 - 2\sqrt 2 } \right)\\ = \left[ {\sqrt 5 \left( {\sqrt 2  - 1} \right) + \sqrt 2  - 4} \right].\left[ {{{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2} - 2\sqrt 2  + 1} \right]\\ = \left[ {\sqrt 5 \left( {\sqrt 2  - 1} \right) - \sqrt 2 \left( {2\sqrt 2  - 1} \right)} \right]{\left( {\sqrt 2  - 1} \right)^2}\\ = \left[ {\sqrt 5 \left( {\sqrt 2  - 1} \right) - \sqrt 2 \left( {\sqrt 2  - 1} \right)\left( {2 + \sqrt 2  + 1} \right)} \right]{\left( {\sqrt 2  - 1} \right)^2}\\ = \left( {\sqrt 2  - 1} \right)\left( {\sqrt 5  - 2\sqrt 2  - 2 - \sqrt 2 } \right){\left( {\sqrt 2  - 1} \right)^2}\\ = {\left( {\sqrt 2  - 1} \right)^3}\left( {\sqrt 5  - 3\sqrt 2  - 2} \right).\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.