Bài 1 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

Đề bài

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn :

a) \(\sqrt {32} ;\;2\sqrt {75} ;\;3\sqrt {80} ;\;\dfrac{5}{6}\sqrt {48} ;\;\sqrt {108} \).

b) \(\sqrt {63{a^2}} \left( {a \ge 0} \right)\);    

    \(2\sqrt {12a{b^2}} \left( {a \ge 0,b < 0} \right)\);      

   \(\sqrt {125{a^2}{b^2}} \left( {ab \ge 0} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}B}  = \left| A \right|\sqrt B  = \left\{ \begin{array}{l}A\;\;khi\;\;A \ge 0\\ - A\;\;\;khi\;\;A < 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;\;\sqrt {32}  = \sqrt {{4^2}.2}  = 4\sqrt 2  \\ 2\sqrt {75}  = 2\sqrt {{5^2}.3}  = 2.5\sqrt 3  = 10\sqrt 3 \\3\sqrt {80}  = 3\sqrt {{4^2}.5}  = 3.4\sqrt 5  = 12\sqrt 5  \\ \dfrac{5}{6}\sqrt {48}  = \dfrac{5}{6}.\sqrt {{4^2}.3}  = \dfrac{5}{6}.4\sqrt 3  = \dfrac{{10\sqrt 3 }}{3}\\\sqrt {108}  = \sqrt {{6^2}.3}  = 6\sqrt 3 .\end{array}\)

\(\eqalign{
& b)\,\sqrt {63{a^2}} = \sqrt {9.7.{a^2}} = 3a\sqrt 7 \left( {a \geqslant 0} \right) \cr
& 2\sqrt {12a{b^2}} = 2\sqrt {4.3.a{b^2}} = - 4b\sqrt {3a} \left( {a \geqslant 0,b < 0} \right) \cr
& \sqrt {125{a^2}{b^2}} = \sqrt {{5^3}{a^2}{b^2}} = 5ab\sqrt 5 \left( {ab \geqslant 0} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài