Bài 86 trang 25 SBT toán 6 tập 2


Đề bài

Tính:

a) \(\displaystyle{\rm{}}{2 \over 3} + {1 \over 5}.{{10} \over 7}\)

b) \(\displaystyle{7 \over {12}} - {{27} \over 1}.{1 \over {18}}\)

c) \(\displaystyle\left( {{{23} \over {41}} - {{15} \over {82}}} \right).{{41} \over {25}}\)

d) \(\displaystyle{\rm{}}\left( {{4 \over 5} + {1 \over 2}} \right).\left( {{3 \over {13}} - {8 \over {13}}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle{\rm{}}{2 \over 3} + {1 \over 5}.{{10} \over 7} \)\(\displaystyle= {2 \over 3} + {{1.10} \over {5.7}} \)\(\displaystyle= {2 \over 3} + {2 \over 7} \)\(\displaystyle= {{14} \over {21}} + {6 \over {21}}\)\(\displaystyle= {{20} \over {21}};\)  

b) \(\displaystyle{7 \over {12}} - {{27} \over 7}.{1 \over {18}} \)\(\displaystyle= {7 \over 12} - {{27.1} \over {7.18}} \)\(\displaystyle= {7 \over 12} - {3 \over {14}} \)\(\displaystyle= {{49} \over {84}} + {{ - 18} \over {84}} \)\(\displaystyle= {{31} \over {84}};\) 

c) \(\displaystyle\left( {{{23} \over {41}} - {{15} \over {82}}} \right).{{41} \over {25}} \)\(\displaystyle= \left( {{{46} \over {82}} + {{ - 15} \over {82}}} \right).{{41} \over {25}} \)\(\displaystyle= {{31} \over {82}}.{{41} \over {25}} \)\(\displaystyle= {{31.41} \over {82.25}} = {{31} \over {50}};\) 

d) \(\displaystyle{\rm{}}\left( {{4 \over 5} + {1 \over 2}} \right).\left( {{3 \over {13}} - {8 \over {13}}} \right) \)\(\displaystyle= \left( {{8 \over {10}} + {5 \over {10}}} \right).\left( {{3 \over {13}} + {{ - 8} \over {13}}} \right)\)\(\displaystyle= {{13} \over {10}}.{{ - 5} \over {13}} = {{13.( - 5)} \over {10.13}} = {{ - 1} \over 2}.\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.