Bài 7 trang 122 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 7 trang 122 sách bài tập toán 6. Xem hình 4. Hãy đọc tên: a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng...

Đề bài

Xem hình 4. Hãy đọc tên:
a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng. 

  

                              Hình 4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

 +) Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.
+) Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Lời giải chi tiết

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng:

+) Ba điểm \(A, H, E\) thẳng hàng

+ Ba điểm \(B, K, G\) thẳng hàng

+ Ba điểm \(C, I, D\) thẳng hàng

+ Ba điểm \(A, I, G\) thẳng hàng

+ Ba điểm \(B, H, D\) thẳng hàng

+ Ba điểm \(C, K, E\) thẳng hàng

...

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng:

+) \(O, H, I, K\)

+) \(O, A, B, C\)

+) \(O, D, E, G\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí