Bài 11 trang 123 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 11 trang 123 sách bài tập toán 6. a) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có mấy trường hợp hình vẽ?

Đề bài

a) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có mấy trường hợp hình vẽ?

b) Trong mỗi trường hợp, có mấy điểm nằm giữa hai điểm còn lại?

c) Hãy nói cách vẽ ba điểm không thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.

+) Ba điểm không thẳng hàng khi chúng không cùng thuộc một đường thẳng.

+) Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. 

Chẳng hạn: 

Với \(3\) điểm \(A, C, B\) như hình vẽ sau ta có thể nói:

 

Điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\)

Lời giải chi tiết

a) Có 6 trường hợp hình vẽ ba điểm \(A,B,C\) thẳng hàng như sau:

 

b) Trong mỗi trường hợp, có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

c) Vẽ đường thẳng bất kỳ, lấy hai điểm \(A\) và \(B\) thuộc đường thẳng và điểm \(C\) không thuộc đường thẳng (hình dưới). Ta được ba điểm \(A,B,C\) không thẳng hàng. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí