Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 124 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 124 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng...

Đề bài

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng.

b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

c) Với ba điểm phân biệt luôn có hai điểm nằm về cùng phía đối với điểm còn lại.

d) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm khác phía với điểm còn lại.

e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm về cùng phía với điểm còn lại.

f) Với ba điểm \(A, B, C\) thẳng hàng thì điểm \(B\) luôn nằm giữa hai điểm \(A, C.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+ Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng

+ Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Chẳng hạn: Với \(3\) điểm \(A, C, B\) như hình vẽ sau ta có thể nói:

- Hai điểm \(B\) và \(C\) nằm cùng phía đối với điểm \(A.\)

- Hai điểm \(A \) và \(C\) nằm cùng phía đối với điểm \(B.\)

- Hai điểm \(A\) và \(B\) nằm khác phía đối với điểm \(C.\)

- Điểm \(C\) nằm giữa \(2\) điểm \(A\) và \(B.\)

Lời giải chi tiết

Câu đúng: d), e). 

Câu sai: a), b), c), f)

a) sai vì thiếu điều kiện ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng.

b) sai vì ba điểm phân biệt chưa chắc đã thẳng hàng.

c) sai vì thiếu điều kiện ba điểm thẳng hàng

f) sai vì nếu \(A,B,C,\) thẳng hàng thì có thể \(A\) nằm giữa \(B,C\) hoặc \(C\) nằm giữa \(A,B\). 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Ba điểm thẳng hàng

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài