Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 11 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Tìm số phần tử của các tập hợp sau: 

\(a)\) Tập hợp \(A\) các tháng dương lịch có \(31\) ngày;

\(b)\) Tập hợp \(B\) các tháng dương lịch có \(30\) ngày;

\(c)\) Tập hợp \(C\) các tháng dương lịch có \(29\) hoặc \(28\) ngày;

\(d)\) Tập hợp \(D\) các tháng dương lịch có \(27\) ngày.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng bảng sau:

Lời giải chi tiết

\(a)\) Các tháng dương lịch có \(31\) ngày là: tháng \(1,\) tháng \(3,\) tháng \(5,\) tháng \(7,\) tháng \(8,\) tháng \(10,\) tháng \(12.\)

Vậy \(A\) có \(7\) phần tử.

\(b)\) Các tháng dương lịch có \(30\) ngày là: tháng \(4,\) tháng \(6,\) tháng \(9,\) tháng \(11.\) 

Vậy \(B\) có \(4\) phần tử.

\(c)\) Chỉ có tháng \(2\) dương lịch có \(28\) hoặc \(29\) ngày.

Vậy \(C\) có \(1\) phần tử. 

\(d)\) Không có tháng dương lịch nào có \(27\) ngày.

Vậy \(D\) không có phần tử nào \( (D = \emptyset ) \).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.