Bài 33 trang 10 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 33 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp A={8, 10}. Điền kí hiệu...

Đề bài

Cho tập hợp \(A = \left\{ {8;10} \right\}\) . Điền ký hiệu \(\in, \subset \) hoặc \(=\) vào ô vuông:

\(a)\) \(8\) \( \Box \)\(A\)

\(b)\) \(\left\{ {10} \right\}\)\(\Box\)\(A\)

\(c)\) \(\left\{ {8;10} \right\}\)\(\Box\)\(A\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cần nắm vững: Kí hiệu \(\in\) diễn tả quan hệ giữa một phần tử với một tập hợp; kí hiệu \(\subset\) diễn tả một quan hệ giữa hai tập hợp.

\(a \in M\): \(a\) là phần tử của \(M\); \(A \subset M\): \(A\) là tập hợp con của \(M\).

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(8 \in A\)

\(b)\) \(\left\{ {10} \right\} \subset A\)

\(c)\) \(\left\{ {8;10} \right\} = A\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí