Bài 36 trang 10 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Cho tập hợp \(A = \left\{ {1;2;3} \right\}\) . Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng, cách viết nào sai \(?\)

\(1 \in A\)                \(\{ 1 \} \in A\)                

\(3 \subset A\)               \(\{ {2;3} \} \subset A\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cần nắm vững: Kí hiệu \(\in \) diễn tả quan hệ giữa một phần tử với một tập hợp; kí hiệu \(\subset\) diễn tả một quan hệ giữa hai tập hợp.

\(a \in M\): \(a\) là phần tử của \(M\);

\(A \subset M\): \(A\) là tập hợp con của \(M\) 

Lời giải chi tiết

\(1 \in A\). Đúng  

\(\{ 1 \} \in A\). Sai. Vì \(\{1\}\) là tập hợp, sửa thành \(\{ 1 \} \subset A\)

\(3 \subset A\). Sai. Vì \(3\) là một phần tử thuộc tập hợp \(A\), sửa thành \(3 \in A\)

\(\{ {2;3} \} \subset A\). Đúng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.