Bài 40 trang 13 SBT toán 9 tập 2


Giải bài 40 trang 13 sách bài tập toán 9. Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 340m. Ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng là 20m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường.

Đề bài

Một sân trường hình chữ nhật có chu vi \(340m\). Ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng là \(20m.\) Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Cách giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:

Bước 1: Lập hệ phương trình

 + Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng

 + Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết

 + Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải hệ phương trình nói trên.

Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận.

- Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần tổng của chiều dài và chiều rộng.

Lời giải chi tiết

Gọi chiều rộng của sân trường là \(x (m)\), chiều dài của sân trường là \(y (m).\)

Điều kiện: \(0 < x <y< 170\)

Vì chu vi của sân trường bằng \(340m\) nên ta có phương trình:

\(\left( {x + y} \right).2 = 340 \Leftrightarrow x + y = 170\)

Ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng là \(20m\)  nên ta có phương trình: \(3y – 4x = 20\)

Khi đó ta có hệ phương trình:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{x + y = 170} \cr 
{3y - 4x = 20} \cr
} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{4x + 4y = 680} \cr 
{ - 4x + 3y = 20} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{7y = 700} \cr 
{x + y = 170} \cr
} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 100} \cr 
{x + 100 = 170} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 100} \cr 
{x = 70} \cr} } \right. \cr} \)

Cả hai giá trị \(x = 70; y = 100\) thỏa mãn điều kiện bài toán.

Vậy chiều rộng của sân là \(70m\), chiều dài của sân là \(100m.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài