Bài 3.5 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 3.5 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 8. Chứng minh hằng đẳng thức:...

Đề bài

Chứng minh hằng đẳng thức: \({\left( {a + b + c} \right)^3} = {a^3} + {b^3} + {c^3} \)\(+ 3\left( {a + b} \right)\left( {b + c} \right)\left( {c + a} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng hằng đẳng thức: 

\( (A+B)^3=A^3+3A^2.B+3A.B^2+B^3\)

\( (A+B)^2=A^2+2AB+B^2\) 

Lời giải chi tiết

Biến đổi vế trái:\( {\left( {a + b + c} \right)^3}= {\left[ {\left( {a + b} \right) + c} \right]^3} \)

\(= {\left( {a + b} \right)^3} + 3{\left( {a + b} \right)^2}c \)\(+ 3\left( {a + b} \right){c^2} + {c^3}\)

\(= {a^3} + 3{a^2}b + 3a{b^2} + {b^3} \)\(+ 3\left( {{a^2} + 2ab + {b^2}} \right)c + 3a{c^2} + 3b{c^2} + {c^3}\)

\(= {a^3} + 3{a^2}b + 3a{b^2} + {b^3} \)\(+ 3{{a^2}c+ 6abc + 3{b^2}}c + 3a{c^2} + 3b{c^2} + {c^3}\)

\(= {a^3} + {b^3} + {c^3} + 3{a^2}b + 3a{b^2}\)\( + 3{a^2}c + 6abc + 3{b^2}c + 3a{c^2} + 3b{c^2} \)

\(= {a^3} + {b^3} + {c^3} + (3{a^2}b + 3a{b^2})\)\( + (3{a^2}c + 3abc) + (3abc+3{b^2}c) \)\(+ (3a{c^2} + 3b{c^2}) \)

\(= {a^3} + {b^3} + {c^3} + 3ab\left( {a + b} \right) \)\(+ 3ac\left( {a + b} \right) + 3bc\left( {a + b} \right) \)\(+ 3{c^2}\left( {a + b} \right)  \)

\(= {a^3} + {b^3} + {c^3} \)\(+ 3\left( {a + b} \right)\left( {ab + ac + bc + {c^2}} \right)\)

\( = {a^3} + {b^3} + {c^3} \)\(+ 3\left( {a + b} \right)\left[ {a\left( {b + c} \right) + c\left( {b + c} \right)} \right]  \)

\(= {a^3} + {b^3} + {c^3} \)\(+ 3\left( {a + b} \right)\left( {b + c} \right)\left( {a + c} \right)  \)

Vế trái bằng vế phải đẳng thức được chứng minh.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 22 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài