Bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 77 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 77 sách bài tập toán 6. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các phát biểu sau:...

Đề bài

Điền \(Đ\) (đúng) hoặc \(S\) (sai) trong các phát biểu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số nguyên \(b\) gọi là số liền sau của số nguyên \(a\) nếu \(a<b\) và không có số nguyên nào nằm giữa \(a\) và \(b\) (lớn hơn \(a\) và nhỏ hơn \(b\)). Khi đó ta cũng nói \(a\) là số liền trước của \(b\)

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm bằng số đối của chính nó. 

Lời giải chi tiết

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí