Bài 25 trang 70 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 25 trang 70 sách bài tập toán 6. Điền chữ “Đ” (đúng) hoặc “S” (sai) vào ô vuông.

Đề bài

Điền chữ  \(\displaystyle “Đ”\) (đúng) hoặc \(\displaystyle “S”\) (sai) vào chỗ trống:

\(\displaystyle 5 \in N...;5 \in Z...;0 \in N;0 \in Z...\)

\(\displaystyle - 7 \in N...; - 7 \in Z...;{5 \over 8} \in Z....\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(N=\{0;1;2;3;4;...\}\)

\(Z=\{...,-2;-1;0;1;2;3;4;...\}\)

\(a ∈ A\) nếu \(a\) là phần tử của tập hợp \(A\).

Lời giải chi tiết

Ta điền như sau:

\( 5 \in N\)     \(Đ\);                \( 5 \in Z\)    \(Đ\);

\(0 \in N\)     \(Đ\);                \(0 \in Z\)    \(Đ\);          

\( - 7 \in N\)  \(S\);            \(- 7 \in Z\)     \(Đ\);

\(\displaystyle{5 \over 8} \in Z\)    \(S\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí