Bài 32 trang 71 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Cho \({\rm{A}} = \left\{ {5; - 3;7; - 5} \right\}\)

a) Viết tập hợp \(B\) bao gồm các phần tử của \(A\) và các số đối của chúng.

b) Viết tập hợp \(C\) bao gồm các phần tử  của \(A\) và các giá trị tuyệt đối của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét: 

- Giá trị tuyệt đối của số \(0\) là số \(0\).

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương)

- Số đối của số \(a\) là \(-a\).

Lời giải chi tiết

a) Các số đối của \(5; - 3;7; - 5\) lần lượt là \(-5;3;-7;5.\)

Nên tập hợp \(B =\) \(\left\{ {5; - 3;7; - 5;3; - 7} \right\}\)

b) Ta có \(|5|=5;|-3|=3;|7|=7;|-5|=5\) 

Nên tập hợp \(C =\) \(\left\{ {5; - 3;7; - 5;3} \right\}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.