Bài 175 trang 27 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 175 trang 27 sách bài tập toán 6. Trên hình bên, A biểu thị tập hợp các học sinh biết tiếng Anh...

Đề bài

Trên hình bên, \(A\) biểu thị tập hợp các học sinh biết tiếng Anh và \(P\) biểu thị tập hợp các học sinh biết tiếng Pháp trong một nhóm học sinh.

Có \(5\) học sinh biết cả hai thứ tiếng Anh và Pháp, \(11\) học sinh chỉ biết tiếng Anh, \(7\) học sinh chỉ biết tiếng Pháp.

\(a)\) Mỗi tập hợp \(A, P, A ∩ P\) có bao nhiêu phần tử\(?\)

\(b)\) Nhóm học sinh đó có bao nhiêu người\(?\) (mỗi học sinh đều biết ít nhất một trong hai thứ tiếng)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(A\) là tập hợp các học sinh biết tiếng Anh nên tập hợp \(A\) có: \(5 + 11 = 16 \) (phần tử)

\(P\) là tập hợp các học sinh biết tiếng Pháp nên tập hợp \(P\) có: \(5 + 7 = 12 \) (phần tử)

\(A \cap P\) là tập hợp các học sinh biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp nên tập hợp \(A ∩ P\) có: \(5\) phần tử

\(b)\) Nhóm học sinh đó có: \(5 + 11 +  7 = 23\) (người)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí