Bài 16.2 phần bài tập bổ sung trang 28 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Gọi \(A\) là tập hợp các ước của \(72,\) gọi \(B\) là tập hợp các bội của \(12.\) Tập hợp \(A ∩ B\) là:

\((A)\) \(\left\{ {24;36} \right\}\)

\((B)\) \(\left\{ {12;24;36;48} \right\}\) 

\((C)\) \(\left\{ {12;18;24} \right\}\)

\((D)\) \(\left\{ {12;24;36} \right\}\).

Hãy chọn phương án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Liệt kê các phần tử của tập hợp \(A\) và tập hợp \(B\).

+) Chọn ra những phần tử chung của hai tập hợp \(A\) và \(B\). Đó chính là các phần tử của \(A \cap B.\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(A=Ư(72)=\{1; 2; 3;4;6;8;9;\)\(12;18;24;36;72\}\)

\(B=B(12)=\{0;12;24;36;48;60;72;...\}\)

\(A\cap B=\{12;24;36;72\}\)

Vậy chọn \((D)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.