Bài 142 trang 37 SBT toán 6 tập 2


Giải bài 142 trang 37 sách bài tập toán 6. Tỉ số của hai số bằng 2 : 7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng 11:14. Tìm hai số đó.

Đề bài

Tỉ số của hai số bằng \(2 : 7.\) Nếu thêm \(35\) vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng \(11:14.\) Tìm hai số đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa:

Thương của phép chia số \(a\) cho số \(b \;(b ≠ 0)\) được gọi là tỉ số của hai số \(a\) và \(b.\)

Tỉ số của hai số \(a\) và \(b\) được viết là \(\dfrac{a}{b}\)  hoặc \(a : b.\)

Lời giải chi tiết

Gọi hai số đó là \(a\) và \(b\), ta có : \(\displaystyle {a \over b} = {2 \over 7}.\)

Thêm \(35\) vào số \(a\) ta được số \(a+35\) 

Theo bài ra ta có: \(\displaystyle {{a + 35} \over b} = {{11} \over {14}}.\)

\(\displaystyle \eqalign{
& \Rightarrow {a \over b} + {{35} \over b} = {{11} \over {14}} \cr &\Rightarrow {{35} \over b} = {{11} \over {14}} - {a \over b} \cr 
& \Rightarrow {{35} \over b} = {{11} \over {14}} - {2 \over 7} \cr &\Rightarrow {{35} \over b}= {{11} \over {14}} - {4 \over {14}} \cr &\Rightarrow {{35} \over b}= {7 \over {14}} \cr &\Rightarrow {{35} \over b}= {1 \over 2} \cr 
& \Rightarrow b = 35.2 \cr &\Rightarrow b= 70 \cr} \)

Vì \(\displaystyle {a \over b} = {2 \over 7} \Rightarrow a = {2 \over 7}.b = {2 \over 7}.70 = 20\)      

Vậy hai số đó là \(20\) và \(70.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài