Bài 139 trang 37 SBT toán 6 tập 2


Đề bài

Tìm tỉ số phần trăm của hai số : 

a) \(\displaystyle 2{3 \over 7}\) và \(\displaystyle 1{{13} \over {21}}\)

b) \(0,3\) tạ và \(50 kg\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc tìm tỉ số phần trăm :

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\), ta nhân \(a\) với \(100\) rồi chia cho \(b\) và viết kí hiệu phần trăm vào kết quả : \(\dfrac{a.100}{b}\%.\)

Lời giải chi tiết

a) Tỉ số phần trăm của \(\displaystyle 2{3 \over 7}\) và \(\displaystyle 1{{13} \over {21}}\)  là :

\(\displaystyle {{2 \displaystyle {3 \over 7}.100} \over {1\displaystyle {{13} \over {21}}}}\%  \)

\( = \dfrac{{\dfrac{{17}}{7}.100}}{{\dfrac{{34}}{{21}}}}\%  = \dfrac{{\dfrac{{1700}}{7}}}{{\dfrac{{34}}{{21}}}}\%  \)\(= \left( {\dfrac{{1700}}{7}:\dfrac{{34}}{{21}}} \right)\%  = \left( {\dfrac{{1700}}{7}.\dfrac{{21}}{{34}}} \right)\%  \)\(= \dfrac{{1700.21}}{{7.34}}\% = 150\% \)

b) Đổi :  \(0,3\) tạ \(= 30 kg\)

Tỉ số phần trăm của \(30kg\) và \(50kg\) là :

\(\displaystyle {{30.100} \over {50}}\%  = 60\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

 • Bài 140 trang 37 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 140 trang 37 sách bài tập toán 6. Trên một bản đồ tỉ lệ: 1000000, đoạn đường bộ từ Hà Nội đến Vinh dài 29cm. Tính độ dài đoạn đường đó trong thực tế.

 • Bài 141 trang 37 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 141 trang 37 sách bài tập toán 6. Tỉ số của a và b là 2/7, tỉ số của b và c là 21/26. Tính tỉ số của hai số a và c.

 • Bài 142 trang 37 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 142 trang 37 sách bài tập toán 6. Tỉ số của hai số bằng 2 : 7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng 11:14. Tìm hai số đó.

 • Bài 143 trang 37 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 143 trang 37 sách bài tập toán 6. Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng 2:5 và tích của chúng bằng 40.

 • Bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 phần bài tập bổ sung trang 38 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 phần bài tập bổ sung trang 38 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống (…)a) Tỉ số của 3/4m và 60cm là ... b) Tỉ số của 2/5 giờ và 12 phút là ... ; ...

 • Bài 138 trang 37 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 138 trang 37 sách bài tập toán 6. Năm nay con 12 tuổi, bố 42 tuổi. Tính tỉ số giữa tuổi con và tuổi bố. a) Hiện nay; ...

 • Bài 137 trang 37 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 137 trang 37 sách bài tập toán 6. Một người đi bộ một phút được 50m và một người đi xe đạp một giờ được 12km. Tính tỉ số vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp.

 • Bài 136 trang 37 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài trang 37 sách bài tập toán 6. Tìm tỉ số của hai số a và b, biết : a) a =3/5m ; b = 70cm ; ...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.