Bài 139 trang 37 SBT toán 6 tập 2


Đề bài

Tìm tỉ số phần trăm của hai số : 

a) \(\displaystyle 2{3 \over 7}\) và \(\displaystyle 1{{13} \over {21}}\)

b) \(0,3\) tạ và \(50 kg\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc tìm tỉ số phần trăm :

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\), ta nhân \(a\) với \(100\) rồi chia cho \(b\) và viết kí hiệu phần trăm vào kết quả : \(\dfrac{a.100}{b}\%.\)

Lời giải chi tiết

a) Tỉ số phần trăm của \(\displaystyle 2{3 \over 7}\) và \(\displaystyle 1{{13} \over {21}}\)  là :

\(\displaystyle {{2 \displaystyle {3 \over 7}.100} \over {1\displaystyle {{13} \over {21}}}}\%  \)

\( = \dfrac{{\dfrac{{17}}{7}.100}}{{\dfrac{{34}}{{21}}}}\%  = \dfrac{{\dfrac{{1700}}{7}}}{{\dfrac{{34}}{{21}}}}\%  \)\(= \left( {\dfrac{{1700}}{7}:\dfrac{{34}}{{21}}} \right)\%  = \left( {\dfrac{{1700}}{7}.\dfrac{{21}}{{34}}} \right)\%  \)\(= \dfrac{{1700.21}}{{7.34}}\% = 150\% \)

b) Đổi :  \(0,3\) tạ \(= 30 kg\)

Tỉ số phần trăm của \(30kg\) và \(50kg\) là :

\(\displaystyle {{30.100} \over {50}}\%  = 60\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu
 • Bài 140 trang 37 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 140 trang 37 sách bài tập toán 6. Trên một bản đồ tỉ lệ: 1000000, đoạn đường bộ từ Hà Nội đến Vinh dài 29cm. Tính độ dài đoạn đường đó trong thực tế.

 • Bài 141 trang 37 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 141 trang 37 sách bài tập toán 6. Tỉ số của a và b là 2/7, tỉ số của b và c là 21/26. Tính tỉ số của hai số a và c.

 • Bài 142 trang 37 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 142 trang 37 sách bài tập toán 6. Tỉ số của hai số bằng 2 : 7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng 11:14. Tìm hai số đó.

 • Bài 143 trang 37 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 143 trang 37 sách bài tập toán 6. Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng 2:5 và tích của chúng bằng 40.

 • Bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 phần bài tập bổ sung trang 38 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 phần bài tập bổ sung trang 38 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống (…)a) Tỉ số của 3/4m và 60cm là ... b) Tỉ số của 2/5 giờ và 12 phút là ... ; ...

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.