Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tài bạn trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ tam giác ABC, rồi vẽ các đường trung bình của tam giác đó.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 97(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 97(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 28, cho BN = 8 cm. Tính BC.

Xem chi tiết
Hoạt động 14 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 14 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD (AB//CD) (h.27). Qua trung điểm M của cạnh AD kẻ đường thẳng song song với hai đáy, đường thẳng này cắt cạnh AC ở I, cắt BC ở N. Em có nhận xét gì về vị trí điểm I trên AC, N trên BC ?

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính x trên hình 31.

Xem chi tiết
Hoạt động 15 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 15 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Vẽ trên giấy một hình thang và đường trung bình của hình thang đó. Tô màu tam giác nằm trong hình thang như hình 29a. Cắt ròi tam giác đã tô màu khỏi hình tang và đặt vào vị trí như hình 29b. Hãy nêu dự đoán về dộ dài đường trung bình của hình thang so với tổng độ dài hai đáy của hình thang.

Xem chi tiết
Hoạt động 16 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 16 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Dùng thước thẳng, hãy vẽ:

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Hãy dựng một tam giác đều.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Dựng hình thang ABCD,

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 1 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính các góc của tứ giác trong hình 36:

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 2 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác ABCD có

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 3 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác ABCD có góc ngoài đỉnh A bằng 65 độ, góc ngoài đỉnh B bằng 100 độ, góc ngoài đỉnh C bằng 60 độ. Tính góc ngoài đỉnh D.

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 4 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác ABCD có . Tính số đo các góc của tứ giác.

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 5 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x và y:

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 6 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác ABCD có AB = AD, BD là phân giác góc B. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 7 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác nhọn ABC có AH là đường cao. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với AH cắt AB tại N.

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 8 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD (AB và CD là hai đáy và AB < CD), AD = BC = AB,

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 9 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên tia AC lấy điểm N sao cho AN = AB, trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = AC. Chứng minh rằng tứ giác BMCN là hình thang.

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 10 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = BA.

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 11 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác MNPQ ở hình 38 có phải là hình thang cân không ?

Xem chi tiết
Bài tập 12 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 12 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A (h.39). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Chứng minh rằng tứ giác MNCB là hình thang cân.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay