Bài tập 4 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2


Đề bài

Cho tam giác ABC cân tại A \(\left( {\widehat A < {{90}^o}} \right)\). Hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh rằng \(\Delta BEC = \Delta CFB\)

b) Chứng minh rằng \(\Delta AHF = \Delta AHE\)

c) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh rằng A, H, I thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

 

a) Xét ∆BEC (\(\widehat E = 90^\circ\)) và ∆CFB (\(\widehat F = 90^\circ\)) ta có:

BC (cạnh chung) và \(\widehat {BCE} = \widehat {CBF}\) (∆ABC cân tại A).

Do đó: ∆BEC = ∆CFB (cạnh huyền – góc nhọn).

b) Ta có: AB = AC (∆ABC cân tại A).

BF = CE (∆CBF = ∆BEC).

=> AB – BF = AC – CE => AF = AE.

Xét ∆AHF (\(\widehat F = 90^\circ\)) và ∆AHE (\(\widehat E = 90^\circ\)) ta có:

AH (cạnh chung) và AF = AE.

Do đó: ∆AHF = ∆AHE (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

c) ∆ABC có hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H (gt)

=> H là trực tâm của ∆ABC => AH là đường cao của ∆ABC

Mà ∆ABC cân tại A. Nên AH cũng là đường trung tuyến của ∆ABC

Lại có I là trung điểm của BC (gt). Nên A, H, I thẳng hàng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.