Bài tập 37 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tính chu vi tam giác cân ABC, biết:

Đề bài

Tính chu vi tam giác cân ABC, biết:

a) AB = 5 cm, AC = 12 cm.

b) AB = 7 cm, AC = 13 cm.

Lời giải chi tiết

a) ∆ABC cân. Do đó BC = AB = 5cm hoặc BC = AC = 12cm.

• Trường hợp BC = 5cm không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác vì 5 + 5 < 12.

• Trường hợp BC = 12cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác (vì 5 < 12 = 12 và 5+12>12).

Chu vi tam giác ABC là: 5 + 12 + 12 = 29 (cm).

b) ∆ABC cân. Do đó BC = AB = 7cm hoặc BC = AC = 13cm

• Trường hợp BC = 7cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác (vì 7 = 7 < 13 và 7+7>13).

• Trường hợp BC = 13cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác (vì 7 < 13 = 13 và 7+13>13).

Chu vi tam giác ABC là: 13 + 13 + 7 = 33 (cm).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 5 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác