Bài tập 27 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Góc đáy của tam giác cân nhỏ hơn 60o. Hãy cho biết cạnh đáy hay cạnh bên của tam giác cân là lớn nhất, vì sao ?

Đề bài

Góc đáy của tam giác cân nhỏ hơn 60o. Hãy cho biết cạnh đáy hay cạnh bên của tam giác cân là lớn nhất, vì sao ?

Lời giải chi tiết

 

∆ABC cân tại A nên \(\widehat B = {{180^\circ  - \widehat A} \over 2}\)

Mà \(\widehat B < 60^\circ\). Nên

\(\eqalign{  & {{180^\circ  - \widehat A} \over 2} < 60^\circ   \cr  & 180^\circ  - \widehat A < 2.60^\circ   \cr  & 180^\circ  - \widehat A < 120^\circ   \cr  &  \Rightarrow \widehat A > 180^\circ  - 120^\circ  \Rightarrow \widehat A > 60^\circ  \cr}\)

Do đó \(\widehat A > \widehat B = \widehat C\)

∆ABC có \(\widehat A > \widehat B = \widehat C\) => BC > AC = AB

Vậy cạnh đáy của tam giác cân là lớn nhất.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 5 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác